HOME > WORD FISCAAL ADVISEUR > PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCH
& MODULAIR

De opleiding bestaat uit zeven modules. In totaal 26 lessen voor de mondelinge en voor de schriftelijke opleiding. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Samen geven zij recht op het einddiploma en beschermde titel Fiscaal Adviseur(FA).


Door de modulaire opbouw kunt u bij de aanvang van iedere nieuwe module tussentijds instromen.

Wanneer u binnen een tijdsbestek van 3 jaar voor alle zeven module-examens bent geslaagd, ontvangt u het diploma. Er wordt geen scriptie verlangd. Als u de opleiding succesvol hebt afgerond bent u een erkend belastingadviseur voor het MKB en mag u de bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerde titel FA voeren.

Zes lokaties

De opleiding wordt op zes locaties in Nederland gegeven:

Den Haag Fletcher Leidschendam-Den Haag maandagavond
Deventer Postiljon Hotel woensdagavond
Breda Avans+ donderdagavond
Utrecht Aristozalen Lunetten dinsdagavond
Sittard Zuyd Professional woensdagavond
Leeuwarden NHL-Stenden  maandagavond

De opleiding 2024-2025 tot Fiscaal Adviseur start in week 38.
Tussentijds instappen blijft steeds mogelijk.

Voorbeelden lesstof

Hoofdstukken van de lesstof
Hoofdstuk 5 – Estate Planning
Hoofdstuk 34 – Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening

Voorbeeld minicollege
Les 2.2 Goed koopmansgebruik

Voorbeeld examens
Inkomstenbelasting Winst – casus 2
Omzetbelasting – casus 1
Formeel belastingrecht – casus 2

Kosten

De kosten van de opleiding voor het cursusjaar 2024-2025 zijn in zijn geheel of per module:

Soort opleiding per

prijs 

klassikaal gehele opleiding € 4275,-
klassikaal losse module per les* € 250,-
schriftelijk gehele opleiding € 3.190,-
schriftelijk losse module per les* € 155,-

* voor overzicht modules klik hier

Toeslag gespreide betaling

Het boekenpakket dient steeds direct bij aanvang in zijn geheel te worden voldaan. Gespreide betaling van de opleiding is mogelijk tegen een meerprijs van € 200,-. Betaling vindt dan plaats in 4 termijnen van 3 maanden , steeds vooraf.

Fiscale aftrek

  Betaling door de cursist  Wanneer u als cursist de kosten voor de opleiding zelf betaalt, kunnen de kosten in de volgende situatie aftrekbaar zijn:

U geniet winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden: de kosten van de opleiding zijn in dat geval aftrekbaar, met inbegrip van reis- en verblijfkosten. Aannemelijk dient te zijn dat de opleiding ten behoeve van de werkzaamheden van de onderneming of het resultaat wordt gevolgd.

  Betaling door de werkgever  De werkgever mag de studiekosten die hij voor zijn werknemers betaalt, aftrekken van de winst. Ook mag hij aan de werknemer  een belastingvrije vergoeding geven van de studiekosten. In beide gevallen met inbegrip van reis-en verblijfkosten (autokostenvergoeding  maximaal € 0,21 per km). 

De vergoeding is alleen belastingvrij als sprake is van:

 • onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de huidige dienstbetrekking (art. 31a, lid 2, onderdeel c, Wet LB 1964) of
 • het volgen van een opleiding of studie (nieuwe functie) met het oog op het verwerven van inkomsten uit werk en woning (art. 31a, lid 2, onderdeel d, Wet LB 1964).

In die gevallen vallen de door de werkgever betaalde kosten onder een gerichte vrijstelling, zodat deze niet als loon belast zijn.

  Boekenpakket

  Het boekenpakket voor 2024-2025 omvat:

  • Handleiding Belastingrecht in 8 delen;  onder redactie van H.M.Guiljam, uitg.FSDC
  • Belastingwetten 2024 en 2025, uitgave Kluwer
  • Examenbundel 2023-2024 Fiscaal Adviseur (FA), uitgave FSDC
  • Reader Privaatrecht, uitgave FSDC
  • Fiscaal Alert 2024 en 2025
  • ! jaar gratis toegang tot het gesloten deel van onze website

  De kosten voor het boekenpakket bedragen € 795 excl. btw en verzendkosten.

  Bij deze prijs zijn inbegrepen:

  • aanvullingen op de Handleiding Belastingrecht gedurende 1 jaar na aanvang. Na de opleiding kunt u zich abonneren op de aanvullingen
  • toegang tot de digitale versie van de Handleiding op onze website gedurende 12 maanden na inschrijving.

  Lesrooster 2024 / 2025

  Onderstaand treft u het lesrooster aan voor de locatie Den Haag op de maandagavonden. Het lesrooster van de meewerkende hogescholen is hiervan een afgeleide, maar kan in uitzonderlijke gevallen i.v.m. de schoolvakanties iets afwijken.
  Lesavonden in Leeuwarden en Den Haag op maandag, Utrecht en Deventer op dinsdag, Sittard op woensdag en Breda op donderdag.

   

  Utrecht module locatie
  16 sep 2024 Inleiding Fletcher
  23 sep Inkomstenbelasting nw 1 Fletcher
  30 sep Inkomstenbelasting nw 2 Fletcher
  7 okt Inkomstenbelasting nw 3 Fletcher
  14 okt Inkomstenbelasting nw 4 Fletcher
  21 okt Inkomstenbelasting nw 5 Fletcher
  19 okt / 3 nov Herfstvakantie
  za 9 nov Examentraining IB niet-winst Webinar
  di 12 nov Examen IB niet-winst JB n.n.t.b
  18 nov winst 1 Fletcher
  25 nov winst 2 Fletcher
  2 dec winst 3 Fletcher
  9 dec winst 4 Fletcher
  za 14 dec Examentraining winst Webinar
  di 17 december Examen winst n.n.t.b
  21 dec- 5 jan.2025 Kerstvakantie
  6 jan  2024 vpb 1 Fletcher
  13 jan vpb 2 Fletcher
  20 jan vpb 3 Fletcher
  27 jan vpb 4 Fletcher
  3 feb vpb 5 Fletcher
  za 8 feb Examentraining VPB Webinar
  di 11 feb Examen VPB n.n.t.b
  17 feb loonbelasting 1 Fletcher
  15 / 2 mrt Voorjaarsvakantie
  3 mrt loonbelasting 2 Fletcher
  10 mrt loonbelasting 3 Fletcher
  za 15 mrt Examentraining loonbelasting Webinar
  di 18 mrt Examen loonbelasting n.n.t.b
  24 mrt ob 1 Fletcher
  31 mrt ob 2 Fletcher
  7 apr ob 3 Fletcher
  12 apr Examentraining ob Webinar
  di 15 april  Examen ob  n.n.t.b
  20/21 april Pasen
  27 apr / 5 mei Meivakantie/bevr,dag
  6 mei !!!!! FR 1 Fletcher
  12 mei FR 2 Fletcher
  19 mei FR 3 Fletcher
  24 mei Examentraining FR Webinar
  27 mei Examen FR n.n.t.b
  29 mei Hemelvaart
  2 juni Erfbelasting 1 Fletcher
  8 / 9 juni   Pinksteren  
  10 juni !!!!! Erfbelasting 2 Fletcher
  za 14 jun Examentraining erfbelasting Webinar
  di 17 jun 2024 Examen erfbelasting n.n.t.b

  PE punten

  NOAB kent 12 punten per kalenderjaar toe voor deze opleiding. (veelal 24 punten voor de gehele opleiding dus)
  NBA-leden kunnen deze opleiding in hun persoonlijk opleidingsplan opnemen. 

  Downloaden inschrijfformulier:

  aanmelden opleiding FA klassikaalOpleiding klassikaal

  aanmelden opleiding FA zelfstudieOpleiding schriftelijk

  Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
    (055) 505 31 91

  Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Henk Guiljam?
    (06) 31 66 24 45

  Of stuur ons een email:
    info@fsdc.nl

  “Een gedegen opleiding met directe aansluiting op de dagelijkse praktijk”

  P.L.M. Jutte, Belastingadviseur, Den Helder