HOME > WORD FISCAAL ADVISEUR > PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCH
& MODULAIR

De opleiding bestaat uit zeven modules. In totaal 26 lessen voor de mondelinge en voor de schriftelijke opleiding. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Samen geven zij recht op het einddiploma en beschermde titel Fiscaal Adviseur(FA).


Door de modulaire opbouw kunt u bij de aanvang van iedere nieuwe module tussentijds instromen.

Wanneer u binnen een tijdsbestek van 3 jaar voor alle zeven module-examens bent geslaagd, ontvangt u het diploma. Er wordt geen scriptie verlangd. Als u de opleiding succesvol hebt afgerond bent u een erkend belastingadviseur voor het MKB en mag u de bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerde titel FA voeren.

Zes lokaties

De opleiding wordt op zes locaties in Nederland gegeven:

Den Haag Fletcher Leidschendam-Den Haag maandagavond
Deventer Postiljon Hotel dinsdagavond
Breda Avans+ donderdagavond
Utrecht Aristozalen  dinsdagavond
Sittard Zuyd Professional woensdagavond
Leeuwarden NHL-Stenden  maandagavond

De opleiding 2023-2024 tot Fiscaal Adviseur start in week 38.
Tussentijds instappen blijft steeds mogelijk.

Kosten

De kosten van de opleiding voor het cursusjaar 2023-2024 zijn in zijn geheel of per module:

Soort opleiding per

prijs 

klassikaal gehele opleiding € 4175,-
klassikaal losse module per les* € 240,-
schriftelijk gehele opleiding € 2.990,-
schriftelijk losse module per les* € 145,-

* voor overzicht modules klik hier

Toeslag gespreide betaling

Het boekenpakket dient steeds direct bij aanvang in zijn geheel te worden voldaan. Gespreide betaling van de opleiding is mogelijk tegen een meerprijs van € 180,-. Betaling vindt dan plaats in 4 termijnen van 3 maanden , steeds vooraf.

Fiscale aftrek

  Betaling door de cursist  Wanneer u als cursist de kosten voor de opleiding zelf betaalt, kunnen de kosten in de volgende situatie aftrekbaar zijn:

U geniet winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden: de kosten van de opleiding zijn in dat geval aftrekbaar, met inbegrip van reis- en verblijfkosten. Aannemelijk dient te zijn dat de opleiding ten behoeve van de werkzaamheden van de onderneming of het resultaat wordt gevolgd.

  Betaling door de werkgever  De werkgever mag de studiekosten die hij voor zijn werknemers betaalt, aftrekken van de winst. Ook mag hij aan de werknemer  een belastingvrije vergoeding geven van de studiekosten. In beide gevallen met inbegrip van reis-en verblijfkosten (autokostenvergoeding  maximaal € 0,21 per km). 

De vergoeding is alleen belastingvrij als sprake is van:

 • onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de huidige dienstbetrekking (art. 31a, lid 2, onderdeel c, Wet LB 1964) of
 • het volgen van een opleiding of studie (nieuwe functie) met het oog op het verwerven van inkomsten uit werk en woning (art. 31a, lid 2, onderdeel d, Wet LB 1964).

In die gevallen vallen de door de werkgever betaalde kosten onder een gerichte vrijstelling, zodat deze niet als loon belast zijn.

  Boekenpakket

  Het boekenpakket voor 2023-2024 omvat:

  • Handleiding Belastingrecht in 8 delen;  onder redactie van H.M.Guiljam, uitg.FSDC
  • Belastingwetten 2023 en 2024, uitgave Kluwer
  • Examenbundel 2022-2023 Fiscaal Adviseur (FA), uitgave FSDC
  • Reader Privaatrecht, uitgave FSDC
  • Fiscaal Alert 2023 en 2024
  • ! jaar gratis toegang tot het gesloten deel van onze website

  De kosten voor het boekenpakket bedragen € 745 excl. btw en verzendkosten.

  Bij deze prijs zijn inbegrepen:

  • aanvullingen op de Handleiding Belastingrecht gedurende 1 jaar na aanvang. Na de opleiding kunt u zich abonneren op de aanvullingen
  • toegang tot de digitale versie van de Handleiding op onze website gedurende 12 maanden na inschrijving.

  Lesrooster 2023 / 2024

    Onderstaand treft u het lesrooster aan voor de locatie Utrecht op de dinsdagavonden. Het lesrooster van de meewerkende hogescholen is hiervan een afgeleide, maar kan in uitzonderlijke gevallen i.v.m. de schoolvakanties iets afwijken.
  Lesavonden in Leeuwarden en Den Haag op maandag, Utrecht en Deventer op dinsdag, Sittard op woensdag en Breda op donderdag.

   

  Utrecht module locatie
  19 sep 2023 Inleiding Aristo
  26 sep Inkomstenbelasting nw 1 Aristo
  3 okt Inkomstenbelasting nw 2 Aristo
  10 okt Inkomstenbelasting nw 3 Aristo
  24 okt Inkomstenbelasting nw 4 Aristo
  16 / 29 okt Herfstvakantie
  31 okt Inkomstenbelasting nw 5 Aristo
  za 4 nov Examentraining IB niet-winst Webinar
  di 7 nov Examen IB niet-winst JB n.n.t.b
  14 nov winst 1 Aristo
  21 nov winst 2 Aristo
  28 nov winst 3 Aristo
  5 dec winst 4 Aristo
  za 9 dec Examentraining winst Webinar
  di 12 december Examen winst n.n.t.b
  19 dec 2023 vpb 1 Aristo
  23 dec- 7 jan.2024 Kerstvakantie
  9 jan  2024 vpb 2 Aristo
  16 jan vpb 3  Aristo
  23 jan vpb 4 Aristo
  30 jan vpb 5 Aristo
  za 3 feb Examentraining VPB Webinar
  di 6 feb Examen VPB n.n.t.b
  10 / 25 feb Voorjaarsvakantie
  13 feb loonbelasting 1 Aristo
  27 feb loonbelasting 2 Aristo
  5 mrt loonbelasting 3 Aristo
  za 9 mrt Examentraining loonbelasting Webinar
  di 12 mrt Examen loonbelasting n.n.t.b
  19 mrt ob 1 Aristo
  26 mrt ob 2 Aristo
  31 mrt / 1 april Pasen
  9 apr ob 3 Aristo
  13 apr Examentraining ob Webinar
  di 16 april  Examen ob  n.n.t.b
  23 apr FR 1 Aristo
  27 apr / 5 mei Meivakantie
  7 mei FR 2 Aristo
  9 mei   Hemelvaart  
  14 mei FR 3 Aristo
  19 / 20 mei     Pinksteren  
  25 mei Examentraining FR  Webinar
  28 mei Examen FR   n.n.t.b
  4 juni  Erfbelasting 1 Aristo
  11 jun Erfbelasting 2 Aristo
  za 15 jun Examentraining erfbelasting Webinar
  di 18 jun 2024 Examen erfbelasting n.n.t.b

  PE punten

  NOAB kent 8 punten per kalenderjaar toe voor deze opleiding. (veelal 16 punten voor de gehele opleiding dus)
  NBA-leden kunnen deze opleiding in hun persoonlijk opleidingsplan opnemen. 

  Downloaden inschrijfformulier:

  aanmelden opleiding FA klassikaalOpleiding klassikaal
  aanmelden opleiding FA zelfstudieOpleiding schriftelijk

  Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
    (055) 505 31 91

  Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Henk Guiljam?
    (06) 31 66 24 45

  Of stuur ons een email:
    info@fsdc.nl

  “Een gedegen opleiding met directe aansluiting op de dagelijkse praktijk”

  P.L.M. Jutte, Belastingadviseur, Den Helder