NIEUWE
REGELS & BELEID

Regelmatig worden door FSDC studiebijeenkomsten georganiseerd om oud-cursisten en andere belangstellenden op actuele gebieden bij te praten. Zo frist u uw kennis  op en bent u weer op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen.


Voor wie is een studiebijeenkomst?
De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc.. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO‑niveau.

Inhoud
In onze studiebijeenkomsten willen we u inzicht verschaffen in de nieuwe geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak.

Algemene informatie

De informatie krijgt u in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de cursus zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld. Na afloop krijgt u een uitgebreide uitwerking van de casus uitgereikt.

PE-punten
Voor RB en NOAB worden punten aangevraagd. In een enkel geval is dit ook voor NBA het geval.

Locatie & tijd
Afhankelijk van het onderwerp zijn de studiebijeenkomsten centraal in het land, of op diverse locaties. Dit wordt aangegeven bij de informatie van de respectievelijke bijeenkomst. Over het algemeen vinden onze cursussen ‘s avonds plaats van 1830 tot 2145 uur.

Studiebijeenkomst: Fiscale Actualiteiten 2019

Nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten

Ook voor begin 2019 staan weer een aantal bijeenkomsten in de planning.

In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Minister van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Met ingang van 2019 e.v. staat ons weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op prinsjesdag is een en ander aangekondigd op fiscaal terrein en verder zal het  kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

 • Ingrijpende wijzigingen tarieven en heffingskortingen (2 schijven systeem);
 • In stapjes naar aftrek van aftrekposten tegen het laagste tarief (zowel particulieren als ondernemersaftrekken);
 • Nieuwe regeling bijtelling fiets van de zaak;
 • Hypotheekrenteaftrek ook versneld naar aftrek tegen laagste tarief;
 • Aanpassing wetgeving aan arrest conserverende aanslagen pensioen/lijfrente;
 • Lagere Vpb tarieven en ter compensatie hoger tarief AB;
 • Wijziging verliesverrekening Vpb en box 2 IB;
 • Voorgenomen aanpak hoge debetstanden DGA;
 • Afschaffing generieke dividendbelasting en introductie bronheffing op dividenden naar laagbelaste landen;
 • Lagere afschrijving onroerende zaken in eigen gebruik;
 • Lage BTW tarief omhoog;
 • Wijziging van de kleine ondernemersregeling in de OB
 • Minder vaak belastingrente verschuldigd;
 • Nieuwe aansprakelijkheden in de invorderingswet (begunstigden).

Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2018 en begin 2019 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

 • Proefprocedures over houdbaarheid box 3 en arrest inzake individuele buitensporige last;
 • Aftrekbaarheid interest rate swap producten in winstsfeer en bij eigen woning;
 • Negatieve waarde swapcontract aftrekbaar in box 3;
 • Revisierente bij afkoop lijfrenten;
 • Diverse arresten over de sectorindeling;
 • Navorderingstermijn erfbelasting (Edelweiss-wetgeving);
 • Navorderingstermijn inkomstenbelasting bij naar het buitenland overgebrachte NL inkomsten;
 • Navordering bij kenbare fouten (wat is een fout?);
 • Wanneer is sprake van het niet doen van de vereiste aangifte?;
 • Arrest Fiscale eenheid Hof van Justitie + de reparatiewetgeving;
 • Diverse arresten onzakelijke lening;
 • Kwalificatie werkzaamheden in de zorg (wuo, row of loon);
 • HIR binnen fiscale eenheid;
 • Toepassing foutenleer in zaak over gepasssiveerde bovenmatige licentievergoedingen;
 • Aansprakelijkstelling bestuurder bij zetelverplaatsing vennootschap;
 • Op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 8:42 Awb);
 • Verhuurderheffing discriminatoir bij mede-eigendomsituaties;
 • Valt vertrekregeling onder de RVU-heffing?;
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vererving vennootschappen;
 • Teruggaaf omzetbelasting zonnepanelen over oude jaren.

Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

Scholingspunten RB en NOAB 3 PE-punten (op een enkele lokatie (*) ook NBA 3 uur)

Kosten: € 225

Lokaties:

Plaats

Lokatie Datum
Breda * Avans+ , Heerbaan 14 13 februari 2019
Deventer Saxion, Handelskade 75 7 februari 2019
Den Haag Fletcherhotel Leidschendam, Weigelia 22 6 februari 2019
Leeuwarden NHL-Stenden, Rengerslaan 10 12 februari 2019
Sittard * Zuyd professional, Ligne 1 19 februari 2019
Utrecht Jaarbeurs ,Beatrixgebouw 14 februari 2019

Aanmelden

Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
  (055) 505 31 91

Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Reinier Willemse?
  (06) 1508 79 22

Of stuur ons een email:
  info@fsdc.nl

“Het grote voordeel van deze opleiding is dat deze zeer up-to-date is”

W. Bos-Dreijer, Administrateur, Cothem